Vi erbjuder tjänster inom revision

Vi är en revisor i Stockholm som kan hjälpa dig med revision, rådgivning och redovisning. Om du står inför stora affärsbeslut skapar vi rätt förutsättningar för lyckade affärer. Vi är en revisor i Stockholm som hjälper till med att kvalitetssäkra ditt företags ekonomiska uppgifter. Vi ser över din årsredovisning från ett opartiskt perspektiv.

Oberoende granskning av bokföring

Vi är en revisor i Stockholm med lång erfarenhet av att se över företags, stiftelsers och föreningars bokföring. Som oberoende revisor i Stockholm granskar vi er verksamhets redovisning så att alla siffror stämmer överens. På så sätt kan ett företag eller en organisation kvalitetssäkra sina resultat inför årsredovisningen.

Varför anlita en revisor i Stockholm?

Tidigare var alla företag skyldiga enligt lag att använda sig av en revisor. År 2010 avskaffades dock den lagen för vissa företag. Numera behöver mindre handelsbolag, kommanditbolag och aktiebolag därför inte längre ha en revisor. Samtidigt är det dock även vissa typer av företag som behöver en revisor för att kunna bedriva sin verksamhet på ett lagligt sätt. Närmare bestämt är det företag som har en nettoomsättning per år på över tre miljoner kr och har mer än tre anställda som behöver en revisor. Den revisor du använder dig av måste också vara registrerad hos Revisorsnämnden (RN). Men varför är det då klokt att ta hjälp av en revisor i Stockholm? Svaret på denna fråga är att en revisor kan hjälpa dig med flera tidskrävande uppgifter som har med ditt företags ekonomi att göra. Dels kan en revisor hjälpa dig med en oberoende granskning av ditt företags årsredovisning, detta för att se till att allt är gjort på rätt sätt. På så sätt riskerar du nämligen inte att hamna i några problem för att saker och ting inte skötts på ett korrekt sätt. Andra saker som en revisor kan hjälpa dig med inkluderar bland annat granskning av ditt företags hållbarhetsredovisning samt granskning av styrelsens arbete.

Få hjälp av en revisionsbyrå

Att anställa oss som revisor i Stockholm underlättar en hel del. Det gör att de anställda på företaget kan fokusera på produktion och effektivitet utan att behöva oroa sig för missvisande bokföring och årsredovisning. Du kan välja mellan att anställa en enskild revisor i Stockholm eller en hel revisionsbyrå. Det går också att välja vilka ekonomiska tjänster man vill att revisorn ska hjälpa dig och företaget med. Kontakta oss så bokar vi ett möte och ser över ditt behov av revision! Du kan komma i kontakt med oss genom att skicka en offertförfrågan eller använda dig av kontaktformuläret under ”Kontakta oss.” Vi ser fram emot att höra från dig!

Kom i kontakt med oss

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig så fort som möjligt.