Låt oss sköta din bokföring

Vi kan hjälpa dig med all bokföring och all rapportering till myndigheter samt hantering av lön, skatt och moms. Du kan också anlita oss för att revidera din bokföring och upprätta bokslut och deklaration. Vi kan se till att du får all service du behöver när det gäller ekonomin. Några av de tjänster vi erbjuder inkluderar de nedan.

img

Din årsredovisning

En revisor kan bland annat hjälpa dig med att granska din årsredovisning. Vi går närmare bestämt igenom hela din årsredovisning för att se att allt har gjorts på ett korrekt sätt. På så sätt riskerar du inte att det ska uppstå några som helst problem.

img

Din hållbarhetsredovisning

Vi kan också hjälpa dig med att granska din hållbarhetsredovisning. Denna används för att klarlägga vad du och ditt företag uppnått när det gäller hållbar utveckling. Det kan till exempel handla om era miljömål.

img

Styrelsens arbete

Vi kan också granska det arbete som företagets styrelse gör. På så sätt kan vi bland annat komma med olika tips och tricks om hur ni kan förbättra er.

img

Kontroll av din bokföring

En revisor kan också kontrollera din bokföring i stort för att se att allt rapporterats in på ett riktigt sätt.